Piramides en el mundo mapa

Feedback

The capital of the Old Kingdom of Egypt has some extraordinary funerary monuments, including rock tombs, ornate mastabas, temples and pyramids. In ancient times, the site was considered one of the Seven Wonders of the World.
Autour de la capitale de l’Ancien Empire égyptien subsistent d’extraordinaires ensembles funéraires avec leurs tombes rupestres, leurs mastabas finement décorés, leur temples et leurs pyramides. Le site était considéré dans l’Antiquité comme l’une des Sept Merveilles du monde.
В столице египетского Древнего Царства находятся великолепные погребальные памятники, включающие скальные надгробия, богато украшенные «мастаба», храмы и пирамиды. В древние времена этот объект считался одним из Семи Чудес Света.
Memphis – the capital of Egypt’s Old Kingdom – has a number of unusual funerary monuments, including rock tombs, ornate mastabas (tumuli tombs, which resemble mud banks), temples and pyramids. The necropolis of Saqqara, the largest in the country, houses the first large stone pyramid, which was built as the mausoleum of Djoser, the founder of the Third Dynasty. The pyramids of Giza consist of the Pyramid of Cheops, the somewhat smaller Pyramid of Chefren and the Pyramid of Mycerinus. On the east side of the pyramids is the Sphinx of Giza. In ancient times, the Pyramid of Cheops was considered one of the Seven Wonders of the World.

De grootste piramide ter wereld

Een piramide (uit het Grieks: πυραμίς pyramís)[1][2] is een bouwwerk waarvan de buitenoppervlakken driehoekig zijn en aan de top samenkomen in één trede, waardoor de vorm ruwweg een piramide is in geometrische zin. Het grondvlak van een piramide kan driehoekig, vierhoekig of een veelhoekig van vorm zijn. Als zodanig heeft een piramide ten minste drie driehoekige buitenoppervlakken (ten minste vier vlakken inclusief het grondvlak). De vierkante piramide, met een vierkant grondvlak en vier driehoekige buitenoppervlakken, is een veel voorkomende variant.
Het ontwerp van een piramide, met het grootste deel van het gewicht dichter bij de grond,[3] en met het piramidion op de top, betekent dat er minder materiaal hoger op de piramide van bovenaf naar beneden wordt geduwd. Deze verdeling van het gewicht stelde vroege beschavingen in staat om stabiele monumentale structuren te creëren.
Beschavingen in vele delen van de wereld hebben piramiden gebouwd. De grootste piramide in volume is de Grote Piramide van Cholula, in de Mexicaanse staat Puebla. Duizenden jaren lang waren de grootste bouwwerken op aarde piramiden – eerst de Rode Piramide in de Necropolis van Dashur en daarna de Grote Piramide van Khufu, beide in Egypte – de laatste is de enige van de Zeven Wereldwonderen van de Oude Wereld die nog over is.

Zona arqueológ… de cholula

Gezicht op de piramides van Gizeh vanaf het plateau ten zuiden van het complex. Van links naar rechts zijn de drie grootste: de piramide van Menkaure, de piramide van Khafre en de grote piramide van Khufu. De drie kleinere piramiden op de voorgrond zijn secundaire bouwwerken die verbonden zijn met de piramide van Menkaure.
De Egyptische piramiden zijn oude gemetselde bouwwerken in Egypte. Bronnen vermelden ten minste 118 geïdentificeerde Egyptische piramiden.[1][2] De meeste werden gebouwd als graven voor de farao’s van het land en hun gemalinnen tijdens de perioden van het Oude en het Middenrijk.[3][4][5]
De vroegst bekende Egyptische piramiden staan in Saqqara, ten noordwesten van Memphis, hoewel er in Saqqara minstens één trap-piramide-achtige structuur is gevonden, die dateert uit de Eerste Dynastie: Mastaba 3808, die is toegeschreven aan de regeerperiode van farao Anedjib, met inscripties, en andere archeologische overblijfselen uit die periode, die suggereren dat er andere kunnen zijn geweest.[6] De anders vroegste onder deze is de Piramide van Djoser gebouwd ca. 2630-2610 BCE tijdens de Derde Dynastie.[7] Deze piramide en het omringende complex worden algemeen beschouwd als ‘s werelds oudste monumentale structuren gebouwd van gekleed metselwerk.[8]

Menkaure

Als je jezelf afvraagt hoeveel piramides er in de wereld zijn, zul je in gedachten verzonken raken. En het minste wat je zou niet vinden van het juiste aantal. Het maakt niet uit wie je bent een persoon die nog nooit geïnteresseerd in piramides of je hebt PhD in de geschiedenis, het maakt niet uit je niet vinden van een antwoord op deze vraag. Laat me je de waarheid vertellen dat niemand weet hoeveel piramides er in de wereld zijn. Bovendien is het echt niet gemakkelijk om alle piramides te tellen en het totale aantal te vertellen. Ik doe al meer dan 10 jaar onderzoek naar piramides en ik heb daar nog nooit een onderzoek over gezien. Daarom wil ik graag een klein onderzoek doen naar dit probleem, waarbij ik zal laten zien hoeveel piramides er in de wereld zijn (bij benadering natuurlijk) en waarom het niet eenvoudig is om een wereldwijd onderzoek te doen en ze allemaal te tellen.
Eerst wil ik duidelijk maken wat een piramide is en wat men onder een piramideconstructie verstaat. Volgens Wikipedia is een piramide «een bouwwerk waarvan de vorm ruwweg die van een piramide in geometrische zin is; dat wil zeggen dat de buitenste oppervlakken driehoekig zijn en aan de top samenkomen in één enkel punt». Dit is een klassieke piramidevorm die de Grote piramide in Gizeh voorstelt als twee andere piramiden op hetzelfde plateau.